โครงการที่กำลังระดมทุน

ระดมรายชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ...

ขอเชิญชวนร่วมระดมรายชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มพลังพลเมือง เเบ่งเบาหน้าที่รัฐ ในการแก้ปัญหาสังคม

ความสำเร็จโครงการ

6%

เป้าหมาย

100 ชื่อ

ดูรายละเอียดโครงการนี้

โครงการนี้ปิดรับแล้ว

100 รายชื่อเสนอให้ประเทศไทยมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ

ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็น “ดินแดนแสนล้านการเลือกปฏิบัติ” โดยกระบวนการเสนอกฎหมาย ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญมีหลากหลายช่องทาง หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่สนใจอยากให้รัฐบาลประกาศใช้ พระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล สามารถมีส่วนร่วมได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้

ความสำเร็จโครงการ

95%

เป้าหมาย

100 รายชื่อ

ดูรายละเอียดโครงการนี้

บริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม

จำนวนทุนที่ยังต้องการ

15,228

บาท

จำนวนคนออกแรงที่ยังขาด

94

คน

สิ่งของที่ยังขาด

0

ชิ้น

Copyright © 2013 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม