โครงการที่กำลังระดมทุน

โครงการสำเร็จ

ระดมของขวัญ 100 กล่อง ให้เด็กพิการ

เนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึง

ความสำเร็จโครงการ

100%

เป้าหมาย

100 กล่อง

ดูรายละเอียดโครงการนี้

บริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม

จำนวนทุนที่ยังต้องการ

15,228

บาท

จำนวนคนออกแรงที่ยังขาด

94

คน

สิ่งของที่ยังขาด

0

ชิ้น

Copyright © 2013 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม