โครงการที่กำลังระดมทุน

ระดมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ช่วยครอบครัวผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

เครือข่ายสุขภาพและโอกาส เป็นกลุ่มภาคประชาสังคม ซึ่งรวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ และดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ระดมหน้ากากอนามัย ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายแก่กลุ่มพนักงานบริการ และผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ว่างงานและได้รับความเดือดร้อน

ความสำเร็จโครงการ

24%

เป้าหมาย

20,000 บาท

ดูรายละเอียดโครงการนี้

โครงการนี้ปิดรับแล้ว

ระดมอ่างล้างมือ พึ่งเท้า 100 อ่าง ให้ตลาดชุมชนทั่วกรุงเทพฯ เพื่อลดโควิด-19

ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการ “อ่างล้างมือ พึ่งเท้า” คือการจัดทำอ่างล้างมือ ชนิดเท้าเหยียบ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้งาน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสเชื้อ

ความสำเร็จโครงการ

20%

เป้าหมาย

300,000 บาท

ดูรายละเอียดโครงการนี้

โครงการสำเร็จ

ไฟรักดับด้วยใจ แต่ไฟป่าดับคนเดียวไม่ไหวต้องช่วยกัน

ความสำเร็จโครงการ

100%

เป้าหมาย

25,000 บาท

ดูรายละเอียดโครงการนี้

โครงการสำเร็จ

ตู้ยาสามัญชุมชน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ความสำเร็จโครงการ

100%

เป้าหมาย

24,000 บาท

ดูรายละเอียดโครงการนี้

บริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม

จำนวนทุนที่ยังต้องการ

15,228

บาท

จำนวนคนออกแรงที่ยังขาด

94

คน

สิ่งของที่ยังขาด

0

ชิ้น

Copyright © 2013 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม