HOME

บทสัมภาษณ์ : ACTerview

WE ARE CSO : Go On !

ชวนไปเที่ยวฟรี
Read More
WE ARE CSO : Go On !

คลีนิคมนุษย์ล้อ…ซ่อมเพื่อหมุนต่อโลกของคนพิการ

การลุกขึ้นมารวมกันเป็นภาคประชาสังคมทำให้เราได้โอกาสใหม่ ๆ มากมายหลายอย่างในชีวิต มีเสียงที่ดังกว่าการพูดอยู่คนเดียว ที่สำคัญพอมีการรวมกันเป็นกลุ่ม เราก็สามารถเข้าถึงปัญหาได้กว้างขวางขึ้น
Read More
คลีนิคมนุษย์ล้อ…ซ่อมเพื่อหมุนต่อโลกของคนพิการ

จากผู้ถูกปกป้องสู่ผู้พิทักษ์

เด็กถูกทำร้ายโดยพ่อแท้ ๆ ของเขาข่มขืน ทุกกลางคืนเพื่อนข้างบ้านจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ แต่เขาก็ไม่เคยรู้ว่าสาเหตุคืออะไร
Read More
จากผู้ถูกปกป้องสู่ผู้พิทักษ์

Mojo นักสื่อสารชายแดนใต้

Mojo เป็นตัวแทนในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่มีมากกว่าสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรง และถ่วงดุลกระแสความวิตกกังวลที่มีต่อผู้คนในสามจังหวัดชายแดน เพราะไม่ใช่ทุกพื้นที่จะมีแต่ความรุนแรง เราไม่ปฏิเสธว่าภูมิภาคนี้ยังมีความรุนแรง แต่เราต้องร่วมกันทำให้เห็นว่ามันไม่ได้มีแต่ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวนะ
Read More
Mojo นักสื่อสารชายแดนใต้

ลูกผู้ชายที่ตายไปแล้ว !

จากคนที่เคยบีบคอภรรยาตัวเองจนเกือบตายคามือ เพราะถือว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่ในบ้าน วันนี้กลายเป็นคนซักผ้าถูบ้านช่วยงานภรรยาจนคนในชุมชนหาว่าบ้า !
Read More
ลูกผู้ชายที่ตายไปแล้ว !

ข่าวสาร - บทความ

WE ARE CSO : Go On !

WE ARE CSO : Go On !

ชวนไปเที่ยวฟรี
Read More
คลีนิคมนุษย์ล้อ…ซ่อมเพื่อหมุนต่อโลกของคนพิการ

คลีนิคมนุษย์ล้อ…ซ่อมเพื่อหมุนต่อโลกของคนพิการ

การลุกขึ้นมารวมกันเป็นภาคประชาสังคมทำให้เราได้โอกาสใหม่ ๆ มากมายหลายอย่างในชีวิต มีเสียงที่ดังกว่าการพูดอยู่คนเดียว ที่สำคัญพอมีการรวมกันเป็นกลุ่ม เราก็สามารถเข้าถึงปัญหาได้กว้างขวางขึ้น
Read More
จากผู้ถูกปกป้องสู่ผู้พิทักษ์

จากผู้ถูกปกป้องสู่ผู้พิทักษ์

เด็กถูกทำร้ายโดยพ่อแท้ ๆ ของเขาข่มขืน ทุกกลางคืนเพื่อนข้างบ้านจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ แต่เขาก็ไม่เคยรู้ว่าสาเหตุคืออะไร
Read More
Mojo นักสื่อสารชายแดนใต้

Mojo นักสื่อสารชายแดนใต้

Mojo เป็นตัวแทนในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่มีมากกว่าสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรง และถ่วงดุลกระแสความวิตกกังวลที่มีต่อผู้คนในสามจังหวัดชายแดน เพราะไม่ใช่ทุกพื้นที่จะมีแต่ความรุนแรง เราไม่ปฏิเสธว่าภูมิภาคนี้ยังมีความรุนแรง แต่เราต้องร่วมกันทำให้เห็นว่ามันไม่ได้มีแต่ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวนะ
Read More
ลูกผู้ชายที่ตายไปแล้ว !

ลูกผู้ชายที่ตายไปแล้ว !

จากคนที่เคยบีบคอภรรยาตัวเองจนเกือบตายคามือ เพราะถือว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่ในบ้าน วันนี้กลายเป็นคนซักผ้าถูบ้านช่วยงานภรรยาจนคนในชุมชนหาว่าบ้า !
Read More

แอ็คกาซีน : ACTgazine