HOME

บทสัมภาษณ์ : ACTerview

ชื่อเรียกของความรุนแรงก็คือ “ความรุนแรง”

ปัญหาความรุนแรง พวกเราสามารถช่วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทำได้เดี๋ยวนี้เลย
Read More
ชื่อเรียกของความรุนแรงก็คือ “ความรุนแรง”

ทุกพื้นที่ของหัวใจมีไว้ให้ ‘ยังธน’

ใครไม่ทน ยังธน ใครไม่ทำ ยังธน ทำ
Read More
ทุกพื้นที่ของหัวใจมีไว้ให้ ‘ยังธน’

สังคม “สิ้นยาเสพติด” หน้าตาเป็นยังไง

จากบทเรียนการปราบปรามยาเสพติดของรัฐไทย ?
Read More
สังคม “สิ้นยาเสพติด” หน้าตาเป็นยังไง

ผู้หญิง กับสิ่งต้อง(ไม่)ห้าม

กลุ่มทำทาง เปิดให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
Read More
ผู้หญิง กับสิ่งต้อง(ไม่)ห้าม

ความหลากหลายทางเพศในสถานประกอบการที่ยังมีเครื่องหมายคำถาม

สมาคมฟ้าสีรุ้งองค์กรภาคประชาสังคมไม่แสวงหากำไร ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีหลากหลายทางเพศ
Read More
ความหลากหลายทางเพศในสถานประกอบการที่ยังมีเครื่องหมายคำถาม

ข่าวสาร - บทความ

ชื่อเรียกของความรุนแรงก็คือ “ความรุนแรง”

ชื่อเรียกของความรุนแรงก็คือ “ความรุนแรง”

ปัญหาความรุนแรง พวกเราสามารถช่วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทำได้เดี๋ยวนี้เลย
Read More
ทุกพื้นที่ของหัวใจมีไว้ให้ ‘ยังธน’
สังคม “สิ้นยาเสพติด” หน้าตาเป็นยังไง

สังคม “สิ้นยาเสพติด” หน้าตาเป็นยังไง

จากบทเรียนการปราบปรามยาเสพติดของรัฐไทย ?
Read More
ผู้หญิง กับสิ่งต้อง(ไม่)ห้าม

ผู้หญิง กับสิ่งต้อง(ไม่)ห้าม

กลุ่มทำทาง เปิดให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
Read More
ความหลากหลายทางเพศในสถานประกอบการที่ยังมีเครื่องหมายคำถาม

ความหลากหลายทางเพศในสถานประกอบการที่ยังมีเครื่องหมายคำถาม

สมาคมฟ้าสีรุ้งองค์กรภาคประชาสังคมไม่แสวงหากำไร ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีหลากหลายทางเพศ
Read More

แอ็คกาซีน : ACTgazine