HOME

บทสัมภาษณ์ : ACTerview

เกิดชาติไหน ก็ไม่เหมือนเกิดใน “ชาติพันธุ์”

พวกเราพยายามทำงานผ่านการจัดกิจกรรมและการทำงานด้านวิชาการ เพื่อให้รัฐยอมรับว่าความหลากหลายของชาติพันธุ์คือความเป็นไทย การเป็นคนไทยไม่ต้องพูดภาษากลางภาษากรุงเทพเพียงอย่างเดียว
Read More
เกิดชาติไหน ก็ไม่เหมือนเกิดใน “ชาติพันธุ์”

เมฆ ฝน โปรยลงป่า

เมฆก่อให้เกิดฝน ฝนให้ความชุ่มชื้นกับผืนป่า ทั้ง 3 เกี่ยวดองเป็นเพื่อนสนิทที่ต่างฝ่ายต่างพึ่งพิงอาศัยกัน  มันก็คงเหมือนความสัมพันธ์ของภาคสังคมในปัจจุบัน
Read More
เมฆ ฝน โปรยลงป่า

เมื่อเด็กต้องการเสียงจากผู้ใหญ่ทุกคน ในการช่วยแก้ไขปัญหา

ภาวะขาดสารอาหารหรือ "ทุพโภชนาการ" ยังมีอยู่มาก แม้แต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ใช่ว่าจะมีโอกาสได้กินอาหารครบหมู่ทุกมื้อ แต่นี่คือเด็ก เราต่างพูดกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เราควรมุ่งเน้นพัฒนาการสมองของเด็กให้มากกว่านี้
Read More
เมื่อเด็กต้องการเสียงจากผู้ใหญ่ทุกคน ในการช่วยแก้ไขปัญหา

จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากย่างก้าวบนหนทางดำสนิท วันนี้เขาลิขิตชีวิตใหม่ ด้วยการร่วมกับกลุ่มคริสเตียน มูลนิธิบ้านพระพร ไปเป็นหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจผู้ต้องขัง ช่วยเหลือหางานให้ผู้พ้นโทษและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังพ้นพันธนาการ
Read More
จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

รู้จักกับ เมียน เวย์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ผู้เคยอยู่ในสถานะ "ผู้ลี้ภัย" จนเวลาผ่านกว่า 20 ปี เขาได้กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
Read More
จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

ข่าวสาร - บทความ

เกิดชาติไหน ก็ไม่เหมือนเกิดใน “ชาติพันธุ์”

เกิดชาติไหน ก็ไม่เหมือนเกิดใน “ชาติพันธุ์”

พวกเราพยายามทำงานผ่านการจัดกิจกรรมและการทำงานด้านวิชาการ เพื่อให้รัฐยอมรับว่าความหลากหลายของชาติพันธุ์คือความเป็นไทย การเป็นคนไทยไม่ต้องพูดภาษากลางภาษากรุงเทพเพียงอย่างเดียว
Read More
เมฆ ฝน โปรยลงป่า

เมฆ ฝน โปรยลงป่า

เมฆก่อให้เกิดฝน ฝนให้ความชุ่มชื้นกับผืนป่า ทั้ง 3 เกี่ยวดองเป็นเพื่อนสนิทที่ต่างฝ่ายต่างพึ่งพิงอาศัยกัน  มันก็คงเหมือนความสัมพันธ์ของภาคสังคมในปัจจุบัน
Read More
เมื่อเด็กต้องการเสียงจากผู้ใหญ่ทุกคน ในการช่วยแก้ไขปัญหา

เมื่อเด็กต้องการเสียงจากผู้ใหญ่ทุกคน ในการช่วยแก้ไขปัญหา

ภาวะขาดสารอาหารหรือ "ทุพโภชนาการ" ยังมีอยู่มาก แม้แต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ใช่ว่าจะมีโอกาสได้กินอาหารครบหมู่ทุกมื้อ แต่นี่คือเด็ก เราต่างพูดกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เราควรมุ่งเน้นพัฒนาการสมองของเด็กให้มากกว่านี้
Read More
จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากย่างก้าวบนหนทางดำสนิท วันนี้เขาลิขิตชีวิตใหม่ ด้วยการร่วมกับกลุ่มคริสเตียน มูลนิธิบ้านพระพร ไปเป็นหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจผู้ต้องขัง ช่วยเหลือหางานให้ผู้พ้นโทษและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังพ้นพันธนาการ
Read More
จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

รู้จักกับ เมียน เวย์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ผู้เคยอยู่ในสถานะ "ผู้ลี้ภัย" จนเวลาผ่านกว่า 20 ปี เขาได้กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
Read More

แอ็คกาซีน : ACTgazine