HOME

บทสัมภาษณ์ : ACTerview

จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากย่างก้าวบนหนทางดำสนิท วันนี้เขาลิขิตชีวิตใหม่ ด้วยการร่วมกับกลุ่มคริสเตียน มูลนิธิบ้านพระพร ไปเป็นหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจผู้ต้องขัง ช่วยเหลือหางานให้ผู้พ้นโทษและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังพ้นพันธนาการ
Read More
จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

รู้จักกับ เมียน เวย์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ผู้เคยอยู่ในสถานะ "ผู้ลี้ภัย" จนเวลาผ่านกว่า 20 ปี เขาได้กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
Read More
จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

ทุ่งกุลา ตาหวานรอวันสิ้นตำนานร้องไห้

การต่อสู้ของภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดกับโรงงานน้ำตาลบนแผ่นดินที่ราบสูง
Read More
ทุ่งกุลา ตาหวานรอวันสิ้นตำนานร้องไห้

พิธีรับลูกสาวกลับบ้าน ปฐมบทแห่งหลักฐานการมีอยู่ของสตรีม้ง

หลายคนที่มาวันนั้นก็ต่อว่าว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้นะ ความในไม่ให้นำออก ความนอกอย่านำเข้า กลายเป็นว่าพวกเราจะเป็นคนที่เอาความลับของเผ่าพันธุ์ไปทำให้เสื่อมเสีย
Read More
พิธีรับลูกสาวกลับบ้าน ปฐมบทแห่งหลักฐานการมีอยู่ของสตรีม้ง

เสียงที่อยากให้ได้ยินจากวินมอเตอร์ไซค์

เรามีการจัดการชมรมอย่างเป็นระบบ มีค่าสมาชิกรายปี โดยเงินที่ได้จะนำมารวบรวมเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอพระประแดงทั้งหมด
Read More
เสียงที่อยากให้ได้ยินจากวินมอเตอร์ไซค์

ข่าวสาร - บทความ

จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากย่างก้าวบนหนทางดำสนิท วันนี้เขาลิขิตชีวิตใหม่ ด้วยการร่วมกับกลุ่มคริสเตียน มูลนิธิบ้านพระพร ไปเป็นหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจผู้ต้องขัง ช่วยเหลือหางานให้ผู้พ้นโทษและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังพ้นพันธนาการ
Read More
จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

รู้จักกับ เมียน เวย์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ผู้เคยอยู่ในสถานะ "ผู้ลี้ภัย" จนเวลาผ่านกว่า 20 ปี เขาได้กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
Read More
ทุ่งกุลา ตาหวานรอวันสิ้นตำนานร้องไห้

ทุ่งกุลา ตาหวานรอวันสิ้นตำนานร้องไห้

การต่อสู้ของภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดกับโรงงานน้ำตาลบนแผ่นดินที่ราบสูง
Read More
พิธีรับลูกสาวกลับบ้าน ปฐมบทแห่งหลักฐานการมีอยู่ของสตรีม้ง

พิธีรับลูกสาวกลับบ้าน ปฐมบทแห่งหลักฐานการมีอยู่ของสตรีม้ง

หลายคนที่มาวันนั้นก็ต่อว่าว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้นะ ความในไม่ให้นำออก ความนอกอย่านำเข้า กลายเป็นว่าพวกเราจะเป็นคนที่เอาความลับของเผ่าพันธุ์ไปทำให้เสื่อมเสีย
Read More
เสียงที่อยากให้ได้ยินจากวินมอเตอร์ไซค์

เสียงที่อยากให้ได้ยินจากวินมอเตอร์ไซค์

เรามีการจัดการชมรมอย่างเป็นระบบ มีค่าสมาชิกรายปี โดยเงินที่ได้จะนำมารวบรวมเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอพระประแดงทั้งหมด
Read More

แอ็คกาซีน : ACTgazine