รับสมัครร่วมอบรมนักสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

กดดูกำหนดการเเบบ PDF 

_______________________________________________________________________

หลักการและเหตุผล : โครงการ “Write for rights อบรมนักสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” 

_______________________________________________________________________

การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อในลักษณะต่าง ๆ ให้แก่พลเมือง องค์กรภาคีเครือข่าย และกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานร่วมกับประชากรกลุ่มเปราะบางต่อการเลือกปฏิบัติ คือ ภารกิจสำคัญของการดำเนินโครงการ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทยโดยการเสริมศักยภาพกลุ่มเปราะบางและพัฒนากฎหมายห้ามเลือกปฏิบัติ โดยการสนับสนุนงบประมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องมือทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะในหลายลักษณะ เช่น การผลิตเนื้อหาออนไลน์ ผ่านแฟนเพจ “ไม่เอาการเลือกปฏิบัติ” , “ไทยแอ็ค” , การแพร่ภาพสดบทสัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้เคยถูกเลือกปฏิบัติในช่วง “ขบวนการก่อการlive” การจัดทำเว็บไซต์และ ผลิตเนื้อหาการสื่อสารทั้งออนไลน์ และหนังสือ

 

จากการทำงานอย่างต่อเนื่องพบว่า “สื่อใหม่” ในโลกออนไลน์มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนานักสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยผ่านสื่ออนไลน์ เพื่อจะได้นำเนื้อหาไปสู่การรับรู้ให้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการขจัดการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยได้จริง

 

ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จึงได้จัด “Write for rights : อบรมนักสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”  เพื่อเปิดโอกาสให้นักสื่อสารหน้าใหม่ในทุกภูมิภาคที่สนใจประเด็นการเลือกปฏิบัติในสังคม ได้ร่วมนำเสนอเนื้อหา และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อบนพื้นที่ออนไลน์ได้  โดยกำหนดให้มีกิจกรรมขึ้น ณ โรงแรม HIP HOTEL รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  (MRT ห้วยขวาง) ในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และนำผลงานจากการอบรมไปใช้เพื่อการสื่อสารต่อสาธารณะ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 4 วัน ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
  • ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
  • ครั้งที่ 3 : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.) ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อพลเมือง และผู้สนใจ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ แนวทางการทำงานด้านสื่อสารสาธารณะ โดยเฉพาะการเขียน และการลำดับภาพ เพื่อการนำเสนอ

2.) เพื่อให้เกิดเนื้อหา หรือผลงานนำเสนอผลงานที่บอกเล่าสถานการณ์การเลือกปฏิบัติในสังคมไทยอย่างน้อย 15 ชิ้นงาน

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1.) บุคคลทั่วไป ผู้สนใจพัฒนาทักษะการผลิตสื่อด้วยตนเอง จำนวน 20 คน

2.) มีทักษะด้านการเขียน (บทความ / ข่าว / สารคดี ฯลฯ)  และต้องส่งผลงานการเขียนเพื่อประกอบการพิจารณา

3.) สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมกับโครงการได้ครบทุกกระบวนการอบรมที่กำหนด

4.) ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการเลือกปฏิบัติ  จำนวน 10 คน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1.) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

2.) ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 (โดยการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด)

3.) ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอนตามที่โครงการระบุ

(ดูกำหนดการอบรมประกอบ)

4.) ผู้ร่วมโครงการสามารถดูแลตนเองด้านการเดินทางไป-กลับ ในวันที่ไม่ได้พักค้างแรมได้

5.) ผู้จัดกิจกรรม สนับสนุนค่าที่พัก อาหาร การจัดกระบวนการ วิทยากร และค่าสนับสนุนการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งรางวัล ในการประกวด

6.) ผลงานของผู้ร่วมโครงการทุกคน จะถูกพัฒนาเพื่อการจัดนิทรรศการสื่อสารเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ

 

แผนการจัดกิจกรรม

17 กันยายน – 18 ตุลาคม 2561  : เปิดรับสมัครผู้สนใจผ่านทุกช่องทาง

21 ตุลาคม 2561 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทางแฟนเพจ “ไทยแอ็ค” และ “ไม่เอาการเลือกปฏิบัติ”

27 ตุลาคม  – 28 ตุลาคม 2561  :  อบรมครั้งที่ 1

4 พฤศจิกายน 2561 :  อบรมครั้งที่ 2

11 พฤศจิกายน 2561 :  อบรมครั้งที่ 3

 

กำหนดการ อบรมนักสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2561 – 11 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรม Hip Hotel Ratchadapisek (MRT ห้วยขวาง)

 

27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

มนุษย์คนเดียวทำได้มากกว่าที่คิด :

ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ : เจ้าของเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ”

แอ็คฉัน :

วีลแชร์นักรณรงค์เพื่อสังคม เจ้าของเพจ accessibility is freedom

คนพิการผู้เป็นข่าวหน้าหนึ่งมาแล้วหลายสำนัก

 

 

 

28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

สิ่งที่จำเป็นต้องมีในงานเขียน :

มัลลิกา กลิ่นประยงค์

Online Content Creator และ

ปริญญา ก้อนรัมย์ กองบรรณาธิการ

นิตยสาร a day Bulletin

 

 

4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

ขับถ่าย :

วรรษมน ไตรยศักดิ

ช่างภาพจาก The Standard

เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด :

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

บรรณาธิการนิตยสาร a day BULLETIN

 

 


11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

เห็นป่า จากต้นไม้ที่เราปลูก

สุภัทรา นาคะผิว : ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

ประกาศผล มอบรางวัล

__________________________________________________________________________________________________

สนใจร่วมสมัครได้เเล้ววันนี้ เพียงส่งผลงานที่เคยเขียน (ไม่จำเป็นต้องเขียนขึ้นใหม่)  1 ชิ้น พร้อมแนะนำตัวท่านมาที่ 

Email : Thethaiact@gmail.com  และ : manlikafay@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 094 868 6855 Line @Thethaiact (มี@ด้วยนะจ๊ะ)

 

*** ปิดรับสมัคร 18 ตุลาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทางแฟนเพจ “ไทยแอ็ค” และ “ไม่เอาการเลือกปฏิบัติ” ***