เสนอโครงการ

Thethaiact คือพื้นที่รวบรวมข่าวสารของภาคประชาสังคม

พร้อมกับพื้นที่ระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม

เราพร้อมที่จะเปิดรับโครงการที่บุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร ที่มีความต้องการจะสร้างประโยชน์แก่สังคม

ให้เราเป็นสื่อกลางที่จะร่วมผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จให้ตรงหรือมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งหวังไว้

ด้วยทีมงามที่มีประสบการณ์ตรงในการช่วยเหลือภาคประชาสังคม ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าโครงการที่จะเสนอนั้น เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

เราเปิดรับทุกโครงการ เพียงกรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล้างนี้

เสนอโครงการ

Copyright © 2013 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม