ใครหาปลาใส่กระป๋อง

ใครหาปลาใส่กระป๋อง

นั่นไม่ใช่ทะเลที่เคยเห็น เหมือนฝันไปหรือคล้ายภาพลวงตา ทั่วทั้งฟ้าแดงแจ๋ แปลกพิกล เมฆสีหม่นจับกลุ่มทะมึนขรึมคล้ำ สีฟ้าหายไปกลายเป็นช้ำเลือดช้ำหนอง มีเม็ดฝุ่นส้มแสรด ปลิวว่อนกระจายทั่ว ม่านหมอกจางมัวโรยตัวต่ำแทบตำตา นับจากฝั่งออกมากว่า 100 ไมล์