Take action for something

Take action for something

มกราคมเป็นหนึ่งเดือนที่มีสีสันของชีวิต เพราะทุกคนจะได้ใช้เวลาวางเป้าหมายชีวิตรายปี ที่แม้สุดท้ายจะถูกพับเก็บอยู่ดี แต่อย่างน้อยก็ทำให้ได้ทบทวนตัวเองตลอดปีที่ล่วงผ่าน The thaiact เดินทางมาถึงฉบับที่ 5 ครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปอ่านเรื่องราวของภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา โดยการบอกเล่าของ 3 นักเขียนหญิง ต่างรุ่น ต่างเรื่องราว แต่จะทำให้รู้ว่า พะเยา...ก็มีดี