พาราควอตไม่ได้แวะมานอนเล่นในท้องเราทุกคน

พาราควอตไม่ได้แวะมานอนเล่นในท้องเราทุกคน

ขอชวนมารู้จักกลุ่มเยาวชนภาคประชาสังคมที่ร่วมแรงการทำงานเพื่อลดปริมาณอาหารส่วนเกินในกรุงเทพ และฟังความในใจของผู้ทำงานใกล้ชิดเกษตรกรเรื่องสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืช "พาราควอต" ที่ตลอดทางการต่อสู้ล้วนเต็มไปด้วยศัตรูผู้ฉกาจฉกรรจ์ในสงครามการต่อรอง