ก่อรูป•ถักทอ•สานต่อ

ก่อรูป•ถักทอ•สานต่อ

กับการขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้นสร้างได้ ซึ่งจะต้องอาศัยพันธมิตรที่ชัดเจนในปรัชญา ปณิธาน และการปฏิบัติอันเป็นมืออาชีพที่มั่นคง ในอุดมการณ์งานพัฒนา ที่นางเอกพระเอกตัวจริงคือประชาชน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำแสดง ประชาสังคม คือพันธมิตร เพื่อนคู่คิด มิตรร่วมทำงานช่วยประสานสิ่งดี ๆ