ข่าวพาดหัว

เทใจ-สร้างทาง

ถนนที่นี่ยังมีปัญหาอยู่ ขนาดบางหมู่บ้าน มีถนนแล้ว แต่ถนนพัง ใช้งานไม่ได้ หากรอเวลาให้อำเภอหรือหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาแก้ไข ก็จะทำให้หมู่บ้านต้องตัดขาดจากโลกภายนอกยิ่งขึ้น

รวยจนไม่สำคัญ เพราะเด็กทุกคนเป็นพลเมืองของรัฐ

หากมองเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐในเมื่อกลุ่มอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึงแล้วก็ควรให้ความสำคัญกับเด็กเล็กด้วย เพราะหากครอบครัวสามารถเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาได้ดี ก็เท่ากับรัฐและประเทศชาติจะได้มีกำลังแรงงานในการพัฒนาประเทศขึ้นมาอีกหนึ่งคน

ประชา-รัฐแม่แจ่ม คืนความเป็นคนที่หล่นหาย

ดูง่าย ๆ อย่างเรื่องหมอกควันไฟป่า ที่เป็นปัญหาหลักมากของพื้นที่แม่แจ่มจนกลายเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ผมมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่นี่ ผมสานต่อนโยบายรัฐบาลโดยทันที ทำอย่างไรให้ hotspot ที่แสดงการเผาไร่เป็นศูนย์ เท่ากับศูนย์

ลายพรางไม่มีทางกลายพันธุ์

ต้องบอกว่าเราอยากเป็นคนที่บุกเบิก แล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องเรื่องนี้ต่อสังคม เพราะอย่างที่เกาหลีใต้มีองค์กรหนึ่งซึ่งลุกขึ้นมายืนหยัดต่อสู้เรื่องสิทธิในการปฏิเสธการเป็นทหารและการเข้าร่วมสงคราม ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าคนทุกคนมีความสำคัญ และควรได้รับโอกาสในการพัฒนาชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า เพศ ศาสนา สถานะทางสังคมจะเป็นยังไง

1 2 3 4