ข่าวพาดหัว

ลายพรางไม่มีทางกลายพันธุ์

ต้องบอกว่าเราอยากเป็นคนที่บุกเบิก แล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องเรื่องนี้ต่อสังคม เพราะอย่างที่เกาหลีใต้มีองค์กรหนึ่งซึ่งลุกขึ้นมายืนหยัดต่อสู้เรื่องสิทธิในการปฏิเสธการเป็นทหารและการเข้าร่วมสงคราม ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าคนทุกคนมีความสำคัญ และควรได้รับโอกาสในการพัฒนาชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า เพศ ศาสนา สถานะทางสังคมจะเป็นยังไง

1 2 3