ข่าวพาดหัว

คลีนิคมนุษย์ล้อ…ซ่อมเพื่อหมุนต่อโลกของคนพิการ

การลุกขึ้นมารวมกันเป็นภาคประชาสังคมทำให้เราได้โอกาสใหม่ ๆ มากมายหลายอย่างในชีวิต มีเสียงที่ดังกว่าการพูดอยู่คนเดียว ที่สำคัญพอมีการรวมกันเป็นกลุ่ม เราก็สามารถเข้าถึงปัญหาได้กว้างขวางขึ้น

จากผู้ถูกปกป้องสู่ผู้พิทักษ์

เด็กถูกทำร้ายโดยพ่อแท้ ๆ ของเขาข่มขืน ทุกกลางคืนเพื่อนข้างบ้านจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ แต่เขาก็ไม่เคยรู้ว่าสาเหตุคืออะไร

Mojo นักสื่อสารชายแดนใต้

Mojo เป็นตัวแทนในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่มีมากกว่าสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรง และถ่วงดุลกระแสความวิตกกังวลที่มีต่อผู้คนในสามจังหวัดชายแดน เพราะไม่ใช่ทุกพื้นที่จะมีแต่ความรุนแรง เราไม่ปฏิเสธว่าภูมิภาคนี้ยังมีความรุนแรง แต่เราต้องร่วมกันทำให้เห็นว่ามันไม่ได้มีแต่ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวนะ

ลูกผู้ชายที่ตายไปแล้ว !

จากคนที่เคยบีบคอภรรยาตัวเองจนเกือบตายคามือ เพราะถือว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่ในบ้าน วันนี้กลายเป็นคนซักผ้าถูบ้านช่วยงานภรรยาจนคนในชุมชนหาว่าบ้า !

เทใจ-สร้างทาง

ถนนที่นี่ยังมีปัญหาอยู่ ขนาดบางหมู่บ้าน มีถนนแล้ว แต่ถนนพัง ใช้งานไม่ได้ หากรอเวลาให้อำเภอหรือหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาแก้ไข ก็จะทำให้หมู่บ้านต้องตัดขาดจากโลกภายนอกยิ่งขึ้น

รวยจนไม่สำคัญ เพราะเด็กทุกคนเป็นพลเมืองของรัฐ

หากมองเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐในเมื่อกลุ่มอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึงแล้วก็ควรให้ความสำคัญกับเด็กเล็กด้วย เพราะหากครอบครัวสามารถเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาได้ดี ก็เท่ากับรัฐและประเทศชาติจะได้มีกำลังแรงงานในการพัฒนาประเทศขึ้นมาอีกหนึ่งคน

ประชา-รัฐแม่แจ่ม คืนความเป็นคนที่หล่นหาย

ดูง่าย ๆ อย่างเรื่องหมอกควันไฟป่า ที่เป็นปัญหาหลักมากของพื้นที่แม่แจ่มจนกลายเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่ผมมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่นี่ ผมสานต่อนโยบายรัฐบาลโดยทันที ทำอย่างไรให้ hotspot ที่แสดงการเผาไร่เป็นศูนย์ เท่ากับศูนย์

1 2 3 4