นพพล ไม้พลวง

เสียงของคนรุ่นใหม่กับงานภาคประชาสังคม

งานที่ยิ่งมีคนลุกขึ้มาทำงานได้มากเท่าไหร่ปัญหาเก่าจะทยอยหมดไป เพื่อให้เราได้มีเรี่ยวแรงในการรับมือปัญหาใหม่ ๆ ได้

ความหลากหลายทางเพศในสถานประกอบการที่ยังมีเครื่องหมายคำถาม

สมาคมฟ้าสีรุ้งองค์กรภาคประชาสังคมไม่แสวงหากำไร ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีหลากหลายทางเพศ

1 2 3 5