ประกวดบทความ และสารคดี We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้

ไทยแอ็ค ขอเชิญร่วมประกวดบทความ และสารคดีชิงรางวัลต้นฉบับยอดเยี่ยมรวม 10,000 บาท

22 มกราคม 2020

ภาคประชาสังคม คือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันแก้ไขปัญหา หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งไม่ใช่ภาครัฐและเอกชน โดยรวมตัวกันทำงานโดยไม่แสวงผลกำไรมาแบ่งปันกัน ทั้งในรูปแบบของเครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และชุมชน ที่มีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างรัฐและเอกชน โดยแม้ว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐและความร่วมมือกับรัฐได้ แต่ก็สามารถชี้นำกำกับและคัดค้านรัฐได้ สังคมไทยมีองค์กรภาคประชาสังคมมาอย่างยาวนาน แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตามกฎหมายหรือแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามองค์กรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือกลุ่มประชากรที่แตกต่างไปตามเจตนารมณ์ขององค์กร การประกวดบทความ และสารคดี We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้ ในครั้งนี้เพื่อบทบาทการทำงานของ "ภาคประชาสังคม" ให้เป็นที่รับรู้ และหวังอย่างยิ่งว่า จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน บุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต


วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดพื้นที่ให้ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เขียน ผู้อ่านและผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบ “ภาคประชาสังคม” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำงานพัฒนาสังคม จนนำไปสู่การเกิดกลุ่มบุคคลที่สนใจงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

กติกาการประกวด

  • ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของภาคประชาสังคมในประเทศไทย อย่างมีรูปธรรมชัดเจน
  • รูปแบบ บทความ หรือสารคดี ความยาว ไม่น้อยกว่า 300 คำ ขนาดอักษร 16 พอยต์พร้อมภาพประกอบไม่น้อยกว่า 3 ภาพโดยไม่จำกัดวิธีการตกแต่ง รวมทั้งไม่จำกัดเทคนิควิธีการทั้งภาพถ่าย ภาพวาด หรือ Infographic
  • ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานแบบเดี่ยว หรือหมู่คณะก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ หรือข้อจำกัดใด ๆ ของผู้เขียน

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 1 มีนาคม 2563 โดยทุกผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.thethaiact.comและแฟนเพจ “ไทยแอ็ค” ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากส่งผลงานร่วมประกวด โดยการเผยแพร่ผลงานจะไม่มีการตัดทอน แต่งเติมเนื้อหา เว้นแต่การแก้ไขคำผิดเท่านั้น

รางวัลการประกวด

  • รางวัลต้นฉบับ “ขวัญใจไทยแอ็ค” รับค่าต้นฉบับ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเสื้อคนอยู่ไม่สุข สีสันสดใส ใส่ได้ทุกโอกาส ซักสะอาดไม่ขาดง่าย 3 ตัว
  • รางวัลต้นฉบับ “แอ็คนี้พี่รัก”รับค่าต้นฉบับ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมมาลัยดอกรัก 1 พวง
  • รางวัลต้นฉบับ “แอ็คมาตั้งแต่อยู่ในมุ้ง”รับค่าต้นฉบับ 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมมุ้ง LLIN ชุบน้ำยาป้องกันมาลาเรีย และไข้เลือดออก 1 หลัง
  • ผู้ส่งผลงานทุกท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทริปกับกิจกรรม We are CSO ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้ ใน 8 จังหวัด ตลอดปี 2563 ก่อนบุคคลทั่วไป (จะไปหรือไม่ไปก็ได้)

วิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .doc หรือ .docx ทางอีเมล thethaiact@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อผู้เขียน และช่องทางการติดต่อ โดยทุกครั้งหลังจากส่งผลงานจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นกระบวนการ

ประกาศผล และมอบรางวัล

  • ประกาศผลการประกวดในวันที่ 15 มีนาคม 2563
  • การมอบรางวัลจะมีขึ้นภายในเดือนเมษายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กล่องข้อความทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ ไทยแอ็ค หรือหมายเลขโทรศัพท์ 061-2200-909

บทความอื่นๆ

ม่วนใจ๋ในชมภู - ชมรมคนพิการระดับตำบล

บทความร่วมประกวดสารคดี We are CSO ภาคประชาสังคม ใคร ๆ ก็เป็นได้ โดย วัณทนีย์ อินต๊ะมา สายนที โพธิ์ไทร และ ธนวรรษน์ บุญนาม

01 มีนาคม 2020

อ่านบทความนี้

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ร่มเงาเล็ก ๆ ให้ผู้เดือดร้อนจากแดดรุนแรงของรัฐบาล

19 ตุลาคม 2020

อ่านบทความนี้

ร้อยเรื่องเล่า คุยเฟื่องเมืองสุรินทร์ (กับช้างกูอยู่ไหน)

08 มีนาคม 2019

อ่านบทความนี้

Copyright © 2013 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม