ACTion

เกิดชาติไหน ก็ไม่เหมือนเกิดใน “ชาติพันธุ์”

พวกเราพยายามทำงานผ่านการจัดกิจกรรมและการทำงานด้านวิชาการ เพื่อให้รัฐยอมรับว่าความหลากหลายของชาติพันธุ์คือความเป็นไทย การเป็นคนไทยไม่ต้องพูดภาษากลางภาษากรุงเทพเพียงอย่างเดียว

เมฆ ฝน โปรยลงป่า

เมฆก่อให้เกิดฝน ฝนให้ความชุ่มชื้นกับผืนป่า ทั้ง 3 เกี่ยวดองเป็นเพื่อนสนิทที่ต่างฝ่ายต่างพึ่งพิงอาศัยกัน  มันก็คงเหมือนความสัมพันธ์ของภาคสังคมในปัจจุบัน

เมื่อเด็กต้องการเสียงจากผู้ใหญ่ทุกคน ในการช่วยแก้ไขปัญหา

ภาวะขาดสารอาหารหรือ “ทุพโภชนาการ” ยังมีอยู่มาก แม้แต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ใช่ว่าจะมีโอกาสได้กินอาหารครบหมู่ทุกมื้อ แต่นี่คือเด็ก เราต่างพูดกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เราควรมุ่งเน้นพัฒนาการสมองของเด็กให้มากกว่านี้

1 2 3 15

เกิดชาติไหน ก็ไม่เหมือนเกิดใน “ชาติพันธุ์”

พวกเราพยายามทำงานผ่านการจัดกิจกรรมและการทำงานด้านวิชาการ เพื่อให้รัฐยอมรับว่าความหลากหลายของชาติพันธุ์คือความเป็นไทย การเป็นคนไทยไม่ต้องพูดภาษากลางภาษากรุงเทพเพียงอย่างเดียว

เมฆ ฝน โปรยลงป่า

เมฆก่อให้เกิดฝน ฝนให้ความชุ่มชื้นกับผืนป่า ทั้ง 3 เกี่ยวดองเป็นเพื่อนสนิทที่ต่างฝ่ายต่างพึ่งพิงอาศัยกัน  มันก็คงเหมือนความสัมพันธ์ของภาคสังคมในปัจจุบัน

เมื่อเด็กต้องการเสียงจากผู้ใหญ่ทุกคน ในการช่วยแก้ไขปัญหา

ภาวะขาดสารอาหารหรือ “ทุพโภชนาการ” ยังมีอยู่มาก แม้แต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ใช่ว่าจะมีโอกาสได้กินอาหารครบหมู่ทุกมื้อ แต่นี่คือเด็ก เราต่างพูดกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เราควรมุ่งเน้นพัฒนาการสมองของเด็กให้มากกว่านี้

1 2 3 15