ACTion

จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากย่างก้าวบนหนทางดำสนิท วันนี้เขาลิขิตชีวิตใหม่ ด้วยการร่วมกับกลุ่มคริสเตียน มูลนิธิบ้านพระพร ไปเป็นหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจผู้ต้องขัง ช่วยเหลือหางานให้ผู้พ้นโทษและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังพ้นพันธนาการ

จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

รู้จักกับ เมียน เวย์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ผู้เคยอยู่ในสถานะ “ผู้ลี้ภัย” จนเวลาผ่านกว่า 20 ปี เขาได้กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

1 2 3 14

จากพ่อบ้านเรือนจำ สู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักโทษ

จากย่างก้าวบนหนทางดำสนิท วันนี้เขาลิขิตชีวิตใหม่ ด้วยการร่วมกับกลุ่มคริสเตียน มูลนิธิบ้านพระพร ไปเป็นหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจผู้ต้องขัง ช่วยเหลือหางานให้ผู้พ้นโทษและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังพ้นพันธนาการ

จากผู้ลี้ภัย กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ

รู้จักกับ เมียน เวย์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า ผู้เคยอยู่ในสถานะ “ผู้ลี้ภัย” จนเวลาผ่านกว่า 20 ปี เขาได้กลายเป็นผู้ยืนหยัดทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

1 2 3 14