ACTerview

เสียงที่อยากให้ได้ยินจากวินมอเตอร์ไซค์

เรามีการจัดการชมรมอย่างเป็นระบบ มีค่าสมาชิกรายปี โดยเงินที่ได้จะนำมารวบรวมเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอพระประแดงทั้งหมด

เสียงของคนรุ่นใหม่กับงานภาคประชาสังคม

งานที่ยิ่งมีคนลุกขึ้มาทำงานได้มากเท่าไหร่ปัญหาเก่าจะทยอยหมดไป เพื่อให้เราได้มีเรี่ยวแรงในการรับมือปัญหาใหม่ ๆ ได้

1 2 3 7

เสียงที่อยากให้ได้ยินจากวินมอเตอร์ไซค์

เรามีการจัดการชมรมอย่างเป็นระบบ มีค่าสมาชิกรายปี โดยเงินที่ได้จะนำมารวบรวมเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอพระประแดงทั้งหมด

เสียงของคนรุ่นใหม่กับงานภาคประชาสังคม

งานที่ยิ่งมีคนลุกขึ้มาทำงานได้มากเท่าไหร่ปัญหาเก่าจะทยอยหมดไป เพื่อให้เราได้มีเรี่ยวแรงในการรับมือปัญหาใหม่ ๆ ได้

1 2 3 7