ACTerview

เสียงของคนรุ่นใหม่กับงานภาคประชาสังคม

งานที่ยิ่งมีคนลุกขึ้มาทำงานได้มากเท่าไหร่ปัญหาเก่าจะทยอยหมดไป เพื่อให้เราได้มีเรี่ยวแรงในการรับมือปัญหาใหม่ ๆ ได้

1 2 3 7

เสียงของคนรุ่นใหม่กับงานภาคประชาสังคม

งานที่ยิ่งมีคนลุกขึ้มาทำงานได้มากเท่าไหร่ปัญหาเก่าจะทยอยหมดไป เพื่อให้เราได้มีเรี่ยวแรงในการรับมือปัญหาใหม่ ๆ ได้

1 2 3 7