ACTerview

จากผู้ถูกปกป้องสู่ผู้พิทักษ์

เด็กถูกทำร้ายโดยพ่อแท้ ๆ ของเขาข่มขืน ทุกกลางคืนเพื่อนข้างบ้านจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ แต่เขาก็ไม่เคยรู้ว่าสาเหตุคืออะไร

ลูกผู้ชายที่ตายไปแล้ว !

จากคนที่เคยบีบคอภรรยาตัวเองจนเกือบตายคามือ เพราะถือว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่ในบ้าน วันนี้กลายเป็นคนซักผ้าถูบ้านช่วยงานภรรยาจนคนในชุมชนหาว่าบ้า !

1 2 3 5

จากผู้ถูกปกป้องสู่ผู้พิทักษ์

เด็กถูกทำร้ายโดยพ่อแท้ ๆ ของเขาข่มขืน ทุกกลางคืนเพื่อนข้างบ้านจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ แต่เขาก็ไม่เคยรู้ว่าสาเหตุคืออะไร

ลูกผู้ชายที่ตายไปแล้ว !

จากคนที่เคยบีบคอภรรยาตัวเองจนเกือบตายคามือ เพราะถือว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่ในบ้าน วันนี้กลายเป็นคนซักผ้าถูบ้านช่วยงานภรรยาจนคนในชุมชนหาว่าบ้า !

1 2 3 5